Hotline

0909 845 977

E-Mail

info@netvas.vn

trung.nguyen@netvas.com.vn

Địa chỉ

172 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 7

8 giờ sáng – 17 giờ 30 chiều

Chủ Nhật: Nghỉ

Cloud4u Server Việt Nam, Singapore, Hàn quốc, Nhật bản, Mỹ, Anh Pháp, Canada, Đức, Hà Lan, Australia